1/4

MEPPEL

Berggierslanden

Onderdeel van het werk aan projectmatige woningbouw is het goed inpassen van ontwerpen in het stedenbouwkundige geheel. Zorgen voor architectuur die past binnen de gestelde context. Het vertalen van de thema’s die door bestuurders en stedenbouwkundige bepaald zijn. 

Een goed voorbeeld is het stedenbouwkundige plan Berggierslanden te Meppel, waarin we de architectuur met de stedenbouwkundige uitwerking voor 4 deelgebieden verzorgden

JSAT

Spanjaardslaan 11

8917 AJ Leeuwarden

Bezoekadres:

Skierhústerwei 26

9057 RE Jelsum

T. 058 213 30 45

M. +31 (0) 622 496 870

M. info@johansijtsma.nl

  • Black Instagram Icon