1/2

KLASSIEKE VILLA

Renovatie en upgrading

De indeling was verouderd, hokkerig en niet praktisch. Een nieuwe keuken was noodzakelijk en een moderne toevoeging was gewenst. De gebruiksmogelijkheden van het huis moesten vergroot worden. In harmonie met het bestaande interieur hebben we een nieuwe indeling gerealiseerd in de helft van deze symmetrisch georganiseerde villa. Door een moderne uitbreiding van staal en glas hebben we extra ruimte gerealiseerd. Het contrast tussen de moderne uitbreiding en de klassieke villa geeft belevingswaarde aan de voorheen wat saaie villa. Zonder te overdrijven is een contrasterend maar harmonieus geheel gerealiseerd. Exterieur en interieur zijn bij elkaar betrokken. 

JSAT

Spanjaardslaan 11

8917 AJ Leeuwarden

Bezoekadres:

Skierhústerwei 26

9057 RE Jelsum

T. 058 213 30 45

M. +31 (0) 622 496 870

M. info@johansijtsma.nl

  • Black Instagram Icon