1/1

KRUISBROEDERSKLOOSTER

Franeker

Eén van onze grotere werken is de realisatie van het psycho-geriatrische verpleeghuis te Franeker. Een onderdeel daarvan is de restauratie van het voormalige kruisbroederklooster uit 1450. Dit gebouw doet dienst als recreatievoorziening voor het genoemde huis en wordt daarnaast verhuurd voor bijzondere bijeenkomsten c.a.

Het klooster was voorheen aan het oog onttrokken omdat het bijna volledig ingebouwd was in het bouwwerk dat wij in ons project hebben gesloopt. Het klooster is door onze inspanningen een ervaarbaar onderdeel van het verpleeghuis én de stad Franeker geworden. De her en der op de oude gebouwen verspreide wapenschilden hebben we netjes bij elkaar gebracht in de kopgevel van het gerenoveerde dienstgebouw.

JSAT

Spanjaardslaan 11

8917 AJ Leeuwarden

Bezoekadres:

Skierhústerwei 26

9057 RE Jelsum

T. 058 213 30 45

M. +31 (0) 622 496 870

M. info@johansijtsma.nl

  • Black Instagram Icon