1/2

WESTERPOORT

Psycho-geriatrisch verpleegtehuis

De bouw van het psychogeriatrisch verpleeghuis met zorgwoningen, appartementen en de restauratie van het voormalige klooster, in de binnenstad van Franeker, was de realisatie van een ideaal. Iets betekenen voor mensen, en met architectuur bijdragen aan het beter kunnen wonen, verzorgen en verplegen van mensen. Een verschil kunnen maken, veranderingen en verbeteringen voor elkaar krijgen en complexe vraagstukken oplossen. 

Het voormalige complex van de GGZ aan de Voorstraat / hoek Academiestraat in Franeker is gesloopt. Het oude klooster is vrijgemaakt, weer zichtbaar geworden en verbouwd. Het huisvest nu de faciliteiten voor het nieuwe verpleeghuis. Met meer privacy voor de bewoners en flexibiliteit voor aanpassingen in de toekomst.

De realisatie van een compleet nieuwe straatwand in een prachtige historische en beschermde binnenstad. Een waardig en doordacht ontwerp voor mensen die hier wonen en werken, en een hernieuwd waardevol aanzicht van een kenmerkend deel van het stadscentrum. Via het winnen van een competitie werd deze opdracht verworven. 

JSAT

Spanjaardslaan 11

8917 AJ Leeuwarden

Bezoekadres:

Skierhústerwei 26

9057 RE Jelsum

T. 058 213 30 45

M. +31 (0) 622 496 870

M. info@johansijtsma.nl

  • Black Instagram Icon